21. september 2008

Mixed Pics.

Razz -Fs. Smithgrind

Esben - prebusted hip Fs. Smithgrind

Razz - Fs. kickflip

Razz - Pivotgrind fakie

Razz - Fs. Five-O

Danni - Feeblegrind fakie

Razz - Fs. Smith på extensionen

Danni - Pivot fakie

Beub - Bs. Earlygrab to fakie
Danni - Fs. Smith grind
Razz - kickflip fakie18. september 2008

Så Cruiser vi igen...

Beuber fs.lipslide

Pauli fs. 50

Beuber layback grind

Razz Pivotgrind

Ronni fs. lipslide

Pauli fs. 180 nosegrind

Ronni fs. tailslide

Pauli fs.50